top of page

WORK HARD - BE PROUD!

Vårt mål er at hver enkelt utøver skal oppleve glede ved mestring, stolthet gjennom å utvikle seg og tilhørighet til klubbfellesskapet. Utøvere i Panthers jobber hardt på trening og gir ikke opp selv om noe kan oppleves ekstra utfordrende. Det tør å settes høye mål, og det jobbes for å nå målene. Vi i Panthers Baton Twirling er kjempestolte av klubben vår!

90F54D36-F486-4205-B6BB-13E6E5409A6D_1_1
Work Hard - Be Proud!: Welcome
bottom of page